Přednáška organizování velkých sportovních událostí (Curych)

Na univerzitě ve švýcarském Curychu se začátkem měsíce července konala panelová diskuze na téma organizování velkých sportovních událostí a s tím souvisejícími právy hráčů popřípadě dalších pracovníků. Mezi hosty byla také předsedkyně ČAFH Mgr. Markéta Haindlová, která vystoupila společně s dalšími významnými odborníky, konkrétně Andreasem Grafem, jenž působí jako manažer FIFA v oblasti lidských práv nebo generálním tajemníkem Švýcarské konfederace odborových svazů Dr. Lucou Ciriliganem.

Hovořilo se zejména o dvojí povaze velkých sportovních událostí. Ty mají na jedné straně potenciál posílit mezinárodní spolupráci v oblasti lidských práv, současně jsou ale často diskutovány v kontextu s riziky spojenými s jejich plánováním a realizací, která lidská práva naopak ohrožují. Cílem Business and Human Rights – Interdisciplinary Challenges and Opportunities je usnadnit dialog mezi odborníky, studenty a praktikanty z různých prostředí a akademických oborů, kteří byli přizváni, aby na toto zajímavé a velmi důležité téma diskutovali.

 

Při příležitosti této konference se pak v Curychu, kde má FIFA své sídlo, rovněž uskutečnilo osobní setkání předsedkyně ČAFH právě se zástupci fotbalové federace, které se týkalo současné situace v českém fotbalovém prostředí a postavení hráčů v něm, zejména pak jejich práv a zájmů.