Významné případy

Českým i zahraničím klientům nabízíme právní služby v rámci naší primární specializace - sportovního práva. Naši právníci, konzultanti a externí odborníci poskytují právní a poradenské služby pro sportovce, sportovní kluby, spolky a organizace a veřejné sportovní orgány a další sportovní subjekty.

Souběžně poskytujeme komplexní právní služby v jiných odvětvích práva, se specializací zejména na ochranu osobnosti, autorské právo, obchodní právo a pracovní právo v oblasti výkonných uměleckých a kreativních profesí.

Případy, které řešíme, často obsahují přeshraniční prvek. Díky četným kontaktům v zahraničí a možnosti spolupráce s odborníky z cizích států jsme v rámci všech zmíněných odvětví připraveni poskytovat právní služby také na mezinárodní úrovni.

FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o.

Komplexní právní služby poskytujeme společnosti FUCHS OIL CORPORATION (CZ) spol. s r.o., která je českým zástupcem společnosti FUCHS, globální skupiny s německými kořeny, která vytváří, vyrábí a prodává maziva a přidružené speciální výrobky, a to prakticky pro všechny oblasti použití a sektory. Advokátní kancelář pomáhá společnosti s vymáháním pohledávek v rámci civilních i exekučních řízení, s přípravou smluv i další právní agendou.

Klika Dent s.r.o. + Sportegy s.r.o. + EasyEnergy a.s.

Právní servis zajišťujeme také pro zubní kliniku Klika Dent s.r.o., kterou vede MDDr. Ondřej Klika nebo pro společnost zastupující české sportovce Sportegy s.r.o., v jejímž čele stojí legenda českého squashe a sportovní manažer Jan Koukal. Zmíněným klientům pomáháme s zejména s přípravou a revizí smluv, ale i s dalšími záležitostmi z nejrůznějších odvětví práva. V minulosti jsme takto zastupovali také společnost Europe Easy Energy a.s., významného dodavatele elektřiny a plynu.

Významní sportovci

Úspěchů jsme dosáhli rovněž na mezinárodní scéně, když jsme naše klienti zastupovali před rozhodčími orgány FIFA a CAS. V rámci řízení před Komorou pro řešení sporů FIFA našich služeb využili v nedávné minulosti například fotbalisté Jakub Diviš, Lukáš Droppa, Tomáš Jirsák, Jiří Kulhánek, Martin Nešpor nebo trenér Stanislav Levý. Všem výše uvedeným jsme pomohli s řešením sporu, který měli se svým klubem. Výsledkem naší práce bylo zaplacení dlužných částek vyplývajících z uzavřených smluv ze strany klubu. Stejného výsledku jsme pak dosáhli v rámci právního zastupování fotbalového trenéra Ivana Haška nebo fotbalistů Patrika Vajdy či Davida Javorka v rámci řízení před Arbitrážním soudem pro sport (CAS). Před oběma mezinárodními rozhodčími orgány navíc v současné době probíhají i další řízení, v nichž hájíme práva našich klientů.

Z aktuálních kauz, které řešíme, pak stojí určitě za zmínku spory českých fotbalistů Martina Haška a Michala Jeřábka s jejich bývalými kluby. Oba hráče zastupujeme v řízení před Sborem rozhodců FAČR, kde jsme v minulosti uspěli v mnoha rozhodčích řízeních, jejichž stranami byli naši klienti.

Fotbalista Martin Fenin

Advokátní kancelář Markéty Vochoska Haindlové v rámci právních služeb souvisejících s ochranou osobnosti v soudním sporu proti TV NOVA úspěšně zastupovala bývalého profesionálního fotbalistu Martina Fenina a pomohla mu domoci se veřejné omluvy.

Kontakt

Email:
info@haindlova.cz
Telefon:
+420 604 181 487Napsat na WhatsappNapsat na Messenger
Korespondenční adresa:

Pod Andělkou 166/4
169 00 Praha 6 - Střešovice
Česká republika

Fakturační údaje:
JUDr. MARKÉTA VOCHOSKA HAINDLOVÁ, LL.M., advokátní kancelář
Dlouhá 735/25
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 02158604
DIČ: CZ8455250265
Sledujte Markétu